Third slide
Záchranářský tábor

Rybářský tábor Zvůle

Velice se omlouváme, ale tento tábor nebudeme v roce 2022 organizovat!

Milé děti a vážení rodiče,

tento typ zotavovací akce je určen pro děti, jejichž koníčkem je rybaření nebo je rybaření a vše co s tímto krásným koníčkem souvisí jejich snem, ale i pro děti, které o rybaření nic neví a chtějí si vyzkoušet něco nového.

Hlavním smyslem zotavovací akce je naučit děti všeobecně chovat se v přírodě, mít kladný vztah nejenom ke zvířatům, ale i k flóře, protože rybaření není jen o tom ulovit rybu, ale celkově o trpělivosti, disciplíně a opatrnosti. Děti se zde naučí různým způsobům lovu ryb, ale také péči o ryby chované v rybnících. Každodenní činností mimo řady dalších aktivit bude opravdové chytání živých ryb na 10 ha rybníku Zvůle, který máme pro tyto účely k dispozici. Rybářská povolenka je v ceně tábora. Oddílovými vedoucími zde budou profesionální rybáři nebo absolventi některé z rybářských škol. Tábor bude plný soutěží a her s rybářskou tématikou. Nebude zde chybět představení rybolovných technik a příprava na lov ryb, které se běžně vyskytují v našich vodách. Děti se zde naučí navazování a přípravu různých druhů udic. Vyzkouší si výrobu různých druhů nástrah. Po úspěšném absolvování tábora každý z účastníků obdrží certifikát odbornosti Zlatá udice. V programu tohoto tábora nebude chybět výuka rozpoznávání rostlin a živočichů, stejně tak jako poznávání jednotlivých druhů ryb vyskytujících se v našich vodách. Základní rybářské náčiní bude dětem zapůjčeno. Vyvrcholením tábora budou rybářské závody o pohár Jakuba Krčína z Jelčan.
Určeno pro děti od 8 do 15ti let.

 

 


Cena za jednoho účastníka zahrnuje ubytování, stravu 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře), pitný režim po celý den i noc, zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd. a činí 6.900,- Kč.

NEPŘEHLÉDNĚTE MOŽNOST SLEVY! Poskytujeme sourozenecké slevy ve výši 350,- Kč a 550,- Kč. Sleva ve výši 350,- Kč je jednorázová pro dva sourozence a je poskytována z celkové částky za dva sourozence. Sleva ve výši 550,- Kč je jednorázová pro tři a více sourozenců a je poskytována z celkové částky za všechny sourozence. Kritériem pro získání této slevy je totožná adresa trvalého pobytu sourozenců doložená potvrzením od příslušného správního orgánu odboru evidence obyvatel, které bude vydáno rodičům na základě jejich žádosti na počkání a poplatek za jeho vydání činí 50,- Kč. Originál potvrzení prosím zašlete společně se závaznou přihláškou. 

Pokud Vás nabídka námi pořádaného Westernového tábora Zvůle 2022 zaujala a uvažujete o přihlášení Vašeho dítěte, doporučujeme s tímto z důvodu značného zájmu a omezené kapacity neotálet a přihlásit jej co nejdříve.

Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity!

Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 3.000,- Kč, která bude započítána na úhradu ceny za pobyt na jednotlivý tábor. V případě neúčasti dítěte je tato záloha nevratná, jen pokud za dítě nebude z Vaší strany zajištěn náhradník. K přihláškám, které nebudou nejpozději do 3 dnů po jejich podání potvrzeny zasláním zálohy, nebude přihlíženo!

Originál kompletní vyplněné přihlášky s podpisem zákonných zástupců zašlete prosím na níže uvedenou poštovní adresu provozovatele a současně proveďte úhradu zálohy bankovním převodem na účet č. 4175422369/0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte, do zprávy pro příjemce dále prosím uveďte jméno dítěte.

Westernový tábor Zvůle 2022 provozuje společnost
LEDETA, z. ú.
Fáberova 345
391 65 Bechyně

tel.: +420 702 124 205
e‑mail: taboryzvule(zavináč)email.cz.

Úhradu zbytku ceny za pobyt na táboře proveďte stejným způsobem nejpozději do 30. dubna 2022

O příspěvek na částečnou úhradu poukazu můžete žádat u příslušné odborové organizace, příp. je možné vystavit fakturu, pro její vystavení je nutné dodat přesný název organizace, adresu, IČ a DIČ. viz informace na přihlášce.

Těšíme se setkání s Vámi na Westernovém táboře Zvůle 2022.

Záchranářský tábor